Legepladsen

En væsentlig anledning til at Ejerlavet blev etableret, var ønsket om at bevare vores dejlige legeplads med boldbaner, boulebane og forskellige gynger og andre legeredskaber samt en stor sandkasse, som også områdets dagplejere valfarter til med deres dagplejebørn.

Legepladsen kan også bruges til at afvikle f. eks. en børnefødselsdag med et eventuelt telt placeret således, at det ikke generer andre, f. eks fodboldspillere eller leg ved sandkasse og legeredskaber. Betingelsen er blot, at der er voksne til stede, at det finder sted i dagtimerne, at der naturligvis ikke er spiritus indblandet og at evt. telt eller andet er fjernet senest dagen efter.

Bestyrelsen har delegeret arbejdet med legepladsen til et legepladsudvalg, som du kan henvende dig til, hvis du har særlige ønsker til legepladsen.

Legepladsudvalget består af:

  • Jesper Brynildsen, Solbyen 47, tlf. 98101090
  • Bodil Pilgaard, Solbyen 90, tlf. 98126901

Solbyen flager

Som aftalt på generalforsamlingen 2017 er der nu sat en lille hylde op i Garage nr. 10, skråt overfor flagstangen.

Hvis du gerne vil flage, er du derfor velkommen til at låne flaget og hejse det.

På æsken hvori flaget ligger, er der redegjort for flagreglerne. Der er også opsat en lille note, hvor folk bedes om at tørre flaget, hvis det skulle være vådt, når det tages ned.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne selv vil have denne ulejlighed, når de vil fejre et eller andet, og bestyrelsen håber selvfølgelig, at man vil behandle flaget pænt.

Husk altid at nedtage flaget inden solnedgang.

Udvidelse af legepladsen

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på en udvidelse af legepladsen. Der er udarbejdet en plan for udvidelsen, som er godkendt af Aalborg Kommune, ligesom vi har fået godkendelse af Aalborg Kommune til udvidelsen. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en byggeansøgning.

Efter generalforsamlingen den 13. april 2010 går bestyrelsen i gang med at søge fonde m.v. for at skaffe den nødvendige finansiering.

Til venstre ses et konstrueret billede af den forhåbentlig kommende legeplads.

Download hele planen ved at trykke her