Blot en venlig reminder fra Bestyrelsen om at få betalt kontingent for 2022. Meget gerne inden 1. oktober 2022. 

Beløbet på 200 kr. skal overføres til ejerlavets konto i Spar Nord Bank 9280 4577430832.

Husk at anføre husnummer i forbindelse med betalingen.