Generalforsamling 2024 (nu med regnskab)

Generalforsamling 2024 (nu med regnskab)

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2024 den 17. april 2024 kl. 19.30 i Solbyen 98. Se vedhæftede indkaldelse og dagsorden. Kun betalende husstande har stemmeret, hvorfor kontingent for 2024 skal være betalt inden 17. april 2024. Husk i den forbindelse, at både...

læs mere
Nyt fra Bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen

1) Update på parkering Bestyrelsen har haft møde med Aalborg Kommune for at få klarlagt parkeringsreglerne i området og drøfte eventuelle løsninger. Se dette link med en oversigt over de regler, vi i den forbindelse fik oplyst, idet vi dog skal bemærke, at parkering...

læs mere
(Opdateret) Vedr. parkering i Solbyen

(Opdateret) Vedr. parkering i Solbyen

Bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at der både igår og idag har været parkeringsvagter fra kommunen i området, og konkret har vi viden om, at der er udskrevet i hvert fald en parkeringsbøde. Parkeringskontrollen skulle angiveligt være opstartet på baggrund af en...

læs mere
Flytning af glascontainere

Flytning af glascontainere

Glascontainerne er blevet flyttet fra legepladsen. Det sker efter, at bestyrelsen har modtaget flere beboerhenvendelser om, hvor uhensigtsmæssigt det var, at der stod glascontainere (med glasskår rundt om) på legepladsen. Forholdet blev derfor drøftet på seneste...

læs mere
Juletræet tændes den 26. november 2023

Juletræet tændes den 26. november 2023

Til medlemmere af Ejerlauget  🎄 JULETRÆET TÆNDES 🎄  Selvom det ikke er til at tro det, er det nu igen ved at være den tid på året: Legepladsens juletræ skal tændes.  Bestyrelsen inviterer derfor medlemmere af Ejerlauget til den årlige juletræstænding...

læs mere
Sommerfesten 2023

Sommerfesten 2023

Ejerlauget takker Festudvalget og alle deltagere for en god Sommerfest 2023. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen til næste års sommerfest den sidste lørdag i august, dvs. den 31. august 2024.

læs mere
Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2023 den 18. april 2023 kl. 19.30 hos Peter Hjort i nr. 98. Dagsorden og Regnskab 2022 kan ses nedenfor. DagsordenDownload Regnskab 2022Download Referat generalforsamling 2023 - godkendtDownload

læs mere
Betaling af kontingent 2023

Betaling af kontingent 2023

Et nyt år er startet, og det betyder også, at der igen skal betales kontigent.  Betalingsfristen for 2023-kontingentet er den 1. marts 2023. Kontingentet på 200 kr. indbetales via netbank til ejerlavets konto i Spar Nord Bank 9280 4577430832. HUSK at skrive...

læs mere
Betaling af kontingent 2022

Betaling af kontingent 2022

Blot en venlig reminder fra Bestyrelsen om at få betalt kontingent for 2022. Meget gerne inden 1. oktober 2022.  Beløbet på 200 kr. skal overføres til ejerlavets konto i Spar Nord Bank 9280 4577430832. Husk at anføre husnummer i forbindelse med...

læs mere
27/06/22: Sidste nyt om Sommerfesten

27/06/22: Sidste nyt om Sommerfesten

Kære alle Festudvalget har nu afholdt 2. møde. En lille opdatering og opfordring herfra. Vi har allerede fået nogle tilmeldinger, men vil selvfølgelig gerne have mange flere. Så herfra en opfordring til at tilmelde sig inden 1/8 men selvfølgelig gerne før. (Skal ske...

læs mere