Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2023 den 18. april 2023 kl. 19.30 hos Peter Hjort i nr. 98.

Dagsorden og Regnskab 2022 kan ses nedenfor.