På siden kan du holde dig orienteret om, hvad der er ejerlavets opgaver, hvordan bestyrelsen er sammensat, samt om hvilke emner bestyrelsen arbejder med.

Under fanen “Opslagstavle” kan du se, hvad der er af nyheder i ejerlauvet. Det er ligeledes via disse opslag, at du modtager informationer om kommende arrangementer osv. Den samme info findes også på Solbyens facaebook-side. 

Du kan på hjemmesiden også læse om lokalplanens indhold og hvilke muligheder og begrænsninger det sætter for din ejendom. Lokalplanen kan læses i sin fulde udstrækning, ligesom bestyrelsen har lavet en populærudgave for hver af hustyperne. I en rækkehusbebyggelse er der en række forhold, som man naturligt må være fælles om. Det være sig spørgsmål om brandveje som fælles forsyningsledninger. 

Du kan også læse om Solbyens historie, hvornår og under hvilke betingelser rækkehusene blev bygget og det sammenhold, der i flere årtier har reddet Solbyens legeplads og grønne område fra byggeri. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Solbyen på Facebook

Besøg Solbyen på Facebook: Solbyens Facebook-gruppe

Kontingent

Årlig kontingent er kr. 300,-

Du kan overføre beløbet via netbank til ejerlavets konto i Sparekassen Sjælland-Fyn 9070 1639742640.

HUSK at skrive dit husnummer ifm. overførslen.

Betalingsfristen er den 1. marts i det år, kontingentet vedrører.

 

Legepladsen

En væsentlig anledning til at Ejerlavet blev etableret, var ønsket om at bevare vores dejlige legeplads med boldbaner, boulebane og forskellige gynger og andre legeredskaber samt en stor sandkasse, som også områdets dagplejere valfarter til med deres dagplejebørn.

Legepladsen kan også bruges til at afvikle f. eks. en børnefødselsdag med et eventuelt telt placeret således, at det ikke generer andre, f. eks fodboldspillere eller leg ved sandkasse og legeredskaber. Betingelsen er blot, at der er voksne til stede, at det finder sted i dagtimerne, at der naturligvis ikke er spiritus indblandet og at evt. telt eller andet er fjernet senest dagen efter.

Solbyen flager

Som aftalt på generalforsamlingen 2017 er der nu sat en lille hylde op i Garage nr. 10, skråt overfor flagstangen.

Hvis du gerne vil flage, er du derfor velkommen til at låne flaget og hejse det.

På æsken hvori flaget ligger, er der redegjort for flagreglerne. Der er også opsat en lille note, hvor folk bedes om at tørre flaget, hvis det skulle være vådt, når det tages ned.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne selv vil have denne ulejlighed, når de vil fejre et eller andet, og bestyrelsen håber selvfølgelig, at man vil behandle flaget pænt.

Husk altid at nedtage flaget inden solnedgang.

Gratis @solbyen.dk e-mailadresse

Solbyens Ejerlav tilbyder dig, at du GRATIS kan få oprettet en @solbyen e-mail adresse med navnet @solbyen.dk. Du bestemmer selv navnet foran  @. Herefter modtager du i løbet af nogle dage meddelelse om, at navnet er oprettet. Når du har fået bekræftet oprettelsen af den ønskede e-mailadresse, kan du benytte vejledningen, som du kan finde nedenfor til at oprette din nye e-mail adresse i dit mail program.

Se hvordan

Referater og regnskaber

Leder du efter det nyeste regnskab eller referatet fra et bestyrelsesmøde?