Hermed indkaldes til Generalforsamling 2024 den 17. april 2024 kl. 19.30 i Solbyen 98. Se vedhæftede indkaldelse og dagsorden.

Kun betalende husstande har stemmeret, hvorfor kontingent for 2024 skal være betalt inden 17. april 2024. Husk i den forbindelse, at både størrelsen på kontingent og betalingsoplysninger er ændret ift. sidste år. Nærmere info om kontingentbetaling fremgår på hjemmesidens forside.