Bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at der både igår og idag har været parkeringsvagter fra kommunen i området, og konkret har vi viden om, at der er udskrevet i hvert fald en parkeringsbøde. Parkeringskontrollen skulle angiveligt være opstartet på baggrund af en henvendelse fra en borger.

Bestyrelsen er ved at drøfte den nærmere håndtering heraf, men da vi ikke ved, om kontrollen blot er en engangs- eller tilbagevendende episode, vil vi allerede nu orientere alle Solbyen-beboere herom for forhåbentligt at undgå flere parkeringsbøder i området. 

Bestyrelsen er endvidere blevet fortalt, at der vedr. græsarealet langs legepladsen/boldbanen overfor nr. 41-49 er givet dispensation til parkering, således parkering er tilladt på dette område. Vi kan dog ikke finde noget skriftligt materiale herpå, men hvis nogen ligger inde med viden om, hvor dette kan findes, må I meget gerne rette henvendelse til Bestyrelsen herom. Indtil vi har noget konkret materiale, bliver vi nødt til at henvise til de almindelige parkeringsregler.

UPDATE: Bestyrelsen har aftalt møde med kommunen den 11. januar 2024, hvor problemstillingen – og forhåbentligt løsninger herpå – vil blive drøftet.

NYESTE UPDATE: Se dette nyhedsindlæg.