Få en gratis @solbyen.dk e-mailadresse.

Solbyens Ejerlav tilbyder dig, at du GRATIS kan få oprettet en @solbyen e-mail adresse med navnet @solbyen.dk. Du bestemmer selv navnet foran  @. Herefter modtager du i løbet af nogle dage meddelelse om, at navnet er oprettet. Når du har fået bekræftet oprettelsen af den ønskede e-mailadresse, kan du benytte vejledningen, som du kan finde nedenfor til at oprette din nye e-mail adresse i dit mail program.

Det er kun medlemmer og dennes ægtefælle/samlever, der kan abonnere på denne service. Udtræder du af Solbyens Ejerlav, vil adressen derfor blive slettet senest den førstkommende 1. januar. Adresserne tildeles efter først til mølle princippet, så derfor bør du bestille straks, hvis ikke du vil risikere, at dit navn bliver optaget.

E-mail adressen må kun indeholde ‘a-z’,’A-Z’, ‘1-9’, ‘.’ (Punktum) ‘_’ (Understregning) samt ‘-‘ (Bindestreg)

Send en mail til it@solbyen.dk med oplysning om:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf. nr.
  • Nuværende e-mailadresse (som vi skal bruge til at sende dig kodeord mv.)
  • Hvis du ønsker at gøre brug af IMAP funktionen, skal dette oplyses.
  • Ny e-mailadresse (navnet foran @solbyen.dk).

Solbyens Ejerlav forbeholder sig ret til at afvise en ønsket adresse.
Solbyens Ejerlav yder ikke personlig service ved oprettelse af mailadressen på egen PC. Der henvises til vejledningerne nederst på denne side.
Solbyens Ejerlav påtager sig ikke erstatningspligt for evt. tab ved driftsforstyrrelser.

Brug af Webmail:
Du har mulighed for at anvende en webmail service, dvs. at du kan læse og sende mails fra en hvilken som helst PC med internetadgang. For at bruge webmail skal du anvende dette link:

https://www.unoeuro.com/services/webmail.php

(Hint: Gem adressen under favoritter/foretrukne i din browser, men husk at skrive den ned, hvis du vil anvende den fra en anden PC end din egen)
I den rude der vises, skal du indtaste din e-mailadresse og det kodeord som du får tilsendt ved oprettelsen af e-mailadressen.

Vejledning i oprettelse af ny e-mail adresse finder du ved at klikke på en af nedenstående links:

Generelt

Server til indgående post: mail.simply.com.
Hvis du benytter IMAP skal du bruge port 143, hvis du benytter POP3 skal du bruge port 110

Server til udgående post: smtp.simply.com.
Udgående port er 587 server til udgående post kræver godkendelse (sæt flueben). Alternativt kan port 25, 2525 eller 8080 anvendes i visse tilfælde.

Se mere om generel mailopsætning her

Solbyen.dk driftes af firmaet UnoEuro.
UnoEuro tilbyder ingen support til enkeltpersoner ifm. ovenstående.