Generalforsamling 2024 (nu med regnskab)

Generalforsamling 2024 (nu med regnskab)

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2024 den 17. april 2024 kl. 19.30 i Solbyen 98. Se vedhæftede indkaldelse og dagsorden. Kun betalende husstande har stemmeret, hvorfor kontingent for 2024 skal være betalt inden 17. april 2024. Husk i den forbindelse, at både...
Nyt fra Bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen

1) Update på parkering Bestyrelsen har haft møde med Aalborg Kommune for at få klarlagt parkeringsreglerne i området og drøfte eventuelle løsninger. Se dette link med en oversigt over de regler, vi i den forbindelse fik oplyst, idet vi dog skal bemærke, at parkering...
(Opdateret) Vedr. parkering i Solbyen

(Opdateret) Vedr. parkering i Solbyen

Bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at der både igår og idag har været parkeringsvagter fra kommunen i området, og konkret har vi viden om, at der er udskrevet i hvert fald en parkeringsbøde. Parkeringskontrollen skulle angiveligt være opstartet på baggrund af en...
Flytning af glascontainere

Flytning af glascontainere

Glascontainerne er blevet flyttet fra legepladsen. Det sker efter, at bestyrelsen har modtaget flere beboerhenvendelser om, hvor uhensigtsmæssigt det var, at der stod glascontainere (med glasskår rundt om) på legepladsen. Forholdet blev derfor drøftet på seneste...
Juletræet tændes den 26. november 2023

Juletræet tændes den 26. november 2023

Til medlemmere af Ejerlauget  🎄 JULETRÆET TÆNDES 🎄  Selvom det ikke er til at tro det, er det nu igen ved at være den tid på året: Legepladsens juletræ skal tændes.  Bestyrelsen inviterer derfor medlemmere af Ejerlauget til den årlige juletræstænding...